schaduw

De opdracht 'beleidsmedewerker onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Niet het juiste aanbod gekregen op onze uitvraag