schaduw

De opdracht 'Projectbegeleider Duurzaamheid / Grootschalige opwek' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De planning is verkeerd ingeschat. We gaan de opdracht met een nieuwe planning opnieuw publiceren.